شرکت مهندسان تحلیل اقتصاد آریا

شرکت مهندسان تحلیل اقتصاد آریا، ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی و اقتصادی؛ آماده همکاری با سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه خدمات برنامه‌ریزی و اقتصاد از جمله گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های این شرکت مهندسین مشاور می‌باشد.

کاتالوگ محصولات

<p><strong>محصولات، فناوری‌ها و خدمات:</strong></p><p><strong>بخش اول: توجیه اقتصادی پروژه (مطالعات و تحلیل بازار) </strong></p><ul><li> بررسی وضع موجود بازار بررسی وضعیت مصرف یا میزان استفاده از محصول (پروژه) در گذشته و حال </li><li>بررسی وضعیت عرضه محصول (پروژه) در گذشته و حال </li><li>بررسی حجم واردات و صادرات در بازار محصول (پروژه)</li><li> نوع ساختار حاکم بر بازار </li><li>بررسی ظرفیت بازار </li><li>تعیین ظرفیت بهینه</li><li> بررسی میزان سرمایه گذاری و تحولات قیمت </li><li>اندازه گیری سهم بازار فعلی و تخمین سهم بازار آتی</li><li> بررسی متقاضیان و مشتریان عمده بازار بر اساس داده های موجود</li><li> نیازسنجی و طبقه بندی نیازهای اساسی و عملکردی مشتریان</li><li> اندازه گیری عوامل موثر بر تقاضا و پذیرش محصول </li><li>بررسی وفاداری مصرف کنندگان به محصول (در صورت وجود اطلاعات لازم) </li><li>پیش بینی تقاضای آتی بر اساس مدل های اقتصادسنجی </li><li> بررسی رقبای بازار </li><li>میزان عرضه، تنوع محصول رقبا و مقایسه با محصول (پروژه) مورد مطالعه </li><li>مزایای رقابتی و قیمت محصول (پروژه) رقبا </li><li>تحلیل دلایل موفقیت و عدم موفقیت </li><li> توجیه فنی پروژه (تحلیل swot) </li><li> تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی با استفاده از تحلیل SWOT</li><li>تدوین اهداف و استراتژی های بازاریابی</li><li>تدوین تکنیک های بازاریابی </li><li>بررسی کانال های فروش </li><li>تجزیه و تحلیل فروش و پیش بینی فروش </li><li>طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها </li><li> بررسی کانال های توزیع </li><li> معرفی توزیع کنندگان محصولات کمک بازرسی و ضریب اهمیت هر یک از کانال های توزیع</li><li> حجم محصولات قرارگرفته در کانال توزیع</li><li> قدرت توزیع کنندگان محصول در بازار </li><li>نحوه ترغیب توزیع کنندگان برای فروش بیشتر </li><li> تهیه برنامه کاری شرکت شامل جایگاه فعلی، اهداف، فعالیت ها، مسئولیت ها و زمان شروع و پایان کار </li><li>مصاحبه با خبرگان و جمع آوری ایده های سرمایه گذاری</li><li> جمع بندی فرصت های سرمایه گذاری پیشنهادی و تدقیق کلیات فضایی-عملکردی طرح­ها</li></ul><p><strong>بخش دوم: ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه </strong></p><ul><li> ارزیابی هزینه ها </li><li> برآورد هزینه های ثابت سرمایه گذاری </li><li>برآورد هزینه های بهره برداری در هر یک از کاربری های تعریف شده</li><li> ارزیابی درآمدها</li><li> درآمدهای حاصل از بهره برداری مستقیم </li><li>درآمدهای حاصل از فروش و اجاره </li><li>درآمدهای جانبی </li><li>تحلیل جریانات نقدی </li><li> برآورد میزان ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی </li><li>تعیین نقاط سربه سر و دوره بازگشت سرمایه </li><li>آنالیز حساسیت و بررسی نااطمینانی </li><li> اصلاح نهایی پروژه ها بر اساس شاخص های اقتصادی</li></ul><p> <strong>بخش سوم: تحلیل ریسک پروژه </strong></p><ul><li> تغییر زمان اجرای پروژه</li><li>تغییر درآمدها</li><li>تغییر هزینه‌ها<br></li></ul><p> <strong>بخش چهارم: ارائه برنامه اجرایی و تحقق پذیری طرح </strong></p><ul><li> برنامه زمان بندی مراحل مختلف</li><li> اولویت بندی اقدامات در هر یک از کاربری ها </li></ul><p><strong>بخش پنجم: تهیه پکیج های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران</strong></p><ul><li> تهیه پکیج های سرمایه گذاری مربوط به فازهای مختلف پروژه </li><li>معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران</li><li> ارائه پکیج ها به سرمایه گذاران </li><li> بخش اول </li><li>دریافت نقطه نظرات صاحبنظران و پیاده سازی آنها </li><li>برداشت میدانی از پروژه ها </li><li> تهیه عکس از محل پروژه ها </li><li>برداشت اطلاعات محلی در موارد لازم </li><li>برداشت امکانات و تجهیزات شهری موجود در اطراف سایت</li><li> برداشت موقعیت نسبت به عناصر اصلی شهر</li><li> بخش دوم: تهیه گزارشها</li><li> تهیه گزارشهای مربوط به هر پروژه در قالب پاورپوینت شامل فعالیتهای زیر:</li><li> جانمایی موقعیت پروژه </li><li>تعیین و جانمایی دسترسی و ارتباطات و تهیه نقشه مربوطه</li><li> بررسی طرح فرادست و ارائه نتایج </li><li>تهیه و ارائه نقشه شکل و موقعیت زمین </li><li>تهیه و ارائه نقشه منظر وضع موجود</li><li> ترسیم چشم انداز پروژه </li><li>ارائه اطلاعات عملکردی- فضایی پروژه </li><li>نمایش طرح سه بعدی پروژه در صورت وجود</li><li> ارائه مفروضات ارزیابی اقتصادی</li><li> ارائه تخمین هزینه ها </li><li>ارائه تخمین درآمدها </li><li>محاسبه و ارائه شاخص های اقتصادی شامل ارزش فعلی خالص جریانات نقدی، نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه</li><li> جمع بندی اقتصادی طرح و ارائه پیشنهاد نهایی</li></ul>

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 12، ساختمان فراتحقیق، طبقه همکف

تلفن تماس: 03133932133

فکس : ۰۲۱۴۱۴۲۵۵۵۵ داخلی ۳۸۵۷۹

شماره همراه: 09134046840

ایمیل: info@isfahan.tech

انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان

انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان به عنوان تشکلی از فعالان اقتصادی حوزه فناوری، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس و به ثبت رسیده است.