آدرس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان ۱۲، ساختمان فراتحقیق، طبقه همکف

تلفن

۰۳۱-۳۳۹۳۲۱۳۳

فکس

02141425555  داخلی 38579


برای ما پیام ارسال کنید